Det vigtige ved biografturene er:

 

At man er fælles om en filmoplevelse

At man har mulighed for ”eftersnak” i rare omgivelser

 

SRC har nu en BioCirkel:

Hensigten med BioCirklen er at en gruppe tovholdere direkte gennem deres aktive indsats vælger dato, tid, sted og film til SRC’s biografture.

Det skal sikre alsidighed på alle parametre til glæde for SRC’s medlemmer. Tovholderne er ligeværdige aktører.

Forventningen til tovholderne er at de et par gange om året hver især lægger en BioCirkel-biograftur op i SRC-regi.

 

Tovholdernes opgave:

Den, der lægger en biograftur op i SRC´s BioCirkel, er tovholder på den aktuelle tur og ansvarlig for:

  1. At tjekke SRC’s hjemmesides kalender for at sikre at den planlagte biograftur ikke kolliderer med et arrangement af samme karakter
  2. At lægge arrangementet ind i kalenderen på SRC´s hjemmeside, mindst 2 dage før biografturen. I opslaget kan man se at det er et BioCirkel-arrangement
  3. At skrive et facebookopslag om arrangementet på SRC´s lukkede facebookside
  4. At tage mod tilmeldinger pr. sms på eget mobilnummer
  5. At møde op til aftalt tid
  6. At sørge for at finde et sted til ”eftersnak” og selv være til stede ved eftersnak
  7. OBS! Hvis der ved deadline for tilmelding ingen tilmeldte er, står det frit for tovholderen evt. at aflyse bioturen

Ved starten af 2023 er vi 4 ligeværdige tovholdere i BioCirklen.

Spørgsmål til Mette Mule, 20 32 65 21