Quick navigation

Nyhedsbrev

Vejstrup ådal

02-09-2017 (11:00)

Vejstrup Ådal

tl_files/naturgruppen/vejstrupv.gif

Vandreturen finder sted lørdag d. 2. September kl. 11.45 fra Vejstrup Kirke.


Vejstrup Ådal er en tunneldal, som blev skabt under sidste istid. For 15000 år siden var hele Fyn dækket af et tykt lag is, og da isen smeltede, blev der dannet en hel del smeltevandsfloder. Vejstrup å er en af disse floder, som skar sig dybt ned i landskabet. Smeltevandet skyllede alle de lette materialer som ler og grus med sig og efterlod en mængde store sten, som Østersøgletsjeren havde skubbet med sig til det sydfynske. Mange af de store sten er senere brugt til bygning af borge, kirker og store gårde, senest til bygningen af Vejstrup Valgmenighedskirke i 1874.


Vejstrup Ådal er en naturperle, en underskøn naturoplevelse.

Vi vandrer ad smalle stier forbi spejdernes- Pionerernes Hytte- og ind i et eventyrligt landskab, med bladenes raslende lyde, åens evige rislen og fuglenes sang, i bunden af den meget brede kløft med en 25 til 30 meter høj skrænt til den ene side og Vejstrup Å til den anden. Nordsiden er dækket af høje gamle bøgetræer, medens sydsiden er dækket af det gamle kulturlandskab.

tl_files/naturgruppen/vejstruph.gif


Stien er hele vejen smal, af og til med et væltet træ henover sig. Vi så på vores vej et sortegern pile op i et af de høje træer. Og man kan læse, at også ræven, grævlingen og rådyret lever her. Der er en rig variation i landskabet langs hele åen.


Vi går for en kort bemærkning ud på et åbent græsningsareal for derefter at komme ind i skoven igen, atter med en synlig rislende å ved vores side.


Hele turen går vi i forskellige niveauer i forhold til åen, og det betyder, at vi både går på tørre stier, men også smattede stier. Der er sidst på turen nogle steder lagt brædder ud over de mudrede stier, så man kan gå på dem.


Vi går derefter et kort stykke på asfalt for at gå hen til en gård med masser af store brændekævler, hvor vi kan sidde og spise frokost.

Da der ikke går en sti på den anden side af åen, går vi samme vej tilbage gennem den smukke Ådal. Vi holder en kaffepause på det åbne græsareal, inden vi går til Vejstrup Kirke og slutter turen.


Praktiske oplysninger


Mødested og Mødetid i Odense: Dannebrogsgade, kl. 11.00


Mødested og Mødetid  i Vejstrup: Vejstrup Kirke, Egemosevej 6, Vejstrup, kl. 11.45.

(Kør  til Vejstrup, drej ad Vejstrupgaards Allé, derefter første vej til højre, Egemosevej. Vi parkerer overfor den hvidkalkede kirke.)

 

Turen er på 9-10 km.

Det er godt med passende fodtøj i forhold til de smattede steder på stierne.


Tilmelding senest fredag d. 1. september kl. 20: skal ske pr. mail på naturklub@gmail.com

Oplys venligst: navn, medlemsnummer og mobilnummer.

For dem der mødes i Odense oplyses tillige om du kan lægge bil til eller har behov for kørsel med andre.Afmelding eller ændring på dagen: skal ske pr. sms til Birgit, mobil 2761 0061 eller Erling mobil 2068 1933.


Husk: Penge til evt. samkørsel.Hilsen

Erling og Birgit - SRC Naturgruppe

Tilbage